Điện thoại
(024) 3563 8585 (024) 3563 9595 0942 822 992

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

DHA COURIER

Dịch vụ chuyển phát nhanh Quốc tế

DHA POST

Dịch vụ chuyển phát nhanh Nội địa

DHA LOGISTIC

Dịch vụ vận chuyển đường biển

DỊCH VỤ CHO THUÊ XE

Dịch vụ cho thuê xe

NHẬN HỒ SƠ ĐÀO TẠO

Nhận hồ sơ đào tạo

DỊCH VỤ ĐIỆN HOA

Dịch vụ điện hoa

TRUY VẤN ĐƠN HÀNGTruy vấn đơn hàng

Chức năng giúp khách hàng truy vấn tình trạng đơn hàng

TRUY VẤN NHIỀU MÃ HÀNG